Næringseiendom

Verdibruket AS satser målrettet på næringseiendom, basert på vår kompetanse og i samarbeid med strategiske partnere ved behov.

„Vi behandler næringseiendom profesjonelt og seriøst, med egenutviklet rapport utformet for oppdragets behov, med beskrivende analyse av vesentlige elementer for den enkelte eiendom. Du skal vite årsaken til våre resultater.

Vurdering av verdi og utnyttelse av utviklingstomter for bolig og/eller næringseiendom, verdi- og potensialanalyse av eiendom med pågående drift, leienivåberegninger, samt verdisetting ved ekspropiasjon og arealavgivelser er blant vår kjernekompetanse. Videre vurderer vi spesialeiendommer som skoler, kirker, barnehager eller eiendom med kulturell verdi, og annet med behov for særskilt kompetanse.

„Våre analyser baserer seg på faglig tunge modeller og analyseverktøy. Uavhengighet, faglig kapasitet og leverte resultater er vår verdi.

„Spesialister på næringseiendom ved målrettet fokus.